בחר אזור
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

התאמת ציוד

שימוש לזמן ארוך יותר בהשקעות

תוכל להתאים באמצעות שירות השיפוץ MULTIVAC Retrofit™ שלנו את מערכות האריזה הקיימות שלך למשימות ולדרישות השוק החדשות. עדכן את הייצור שלך למצב העדכני ביותר, בכך שתשפץ את המערכות שלך באופן בסיסי, שלב מודולים חדשים או שדרג את הפעולות. התוצאה: הארכת תוחלת החיים של המערכת שלך, הרווחיות תעלה.

המומחים שלנו יבדקו תוך כדי ייעוץ מקיף לאיזו מערכת יהיה השיפור רצוי. MULTIVAC מציעה חבילות שירות שונות על מנת לזהות פוטנציאל שיפור לצי המכונות הקיים שלך.

Machine modernisation:
MULTIVAC Retrofit
7.48 MB PDF

PDF הורדה