בחר אזור
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

חדר תצוגה

בואו לחוות את פתרונות האריזה של MULTIVAC במקום

חדרי התצוגה שלנו מצויידים במכונות החדשות ביותר ומציעים מקום אידיאלי למטרות שונות - להצגות מוצרים, לאירועים, לדגימות, בדיקות אריזה והכשרות מקצועיות. חדרי התצוגה של החברות הבנות שלנו מרושתים עם מרכז ההכשרה והחדשנות שלנו במשרד המרכזי של MULTIVAC בוולפרטשוונדן, גרמניה.