בחר אזור
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

אריזות ואקום

הארכת העמידות

האריזה בואקום מאריכה את עמידות המוצרים היות והוצאת האווירה מאטה את הקלקול המיקרוביאלי של המוצר.
הואקום גורם בנוסף לכך לקיבוע באריזה ומגן ע"י כך בנוסף לכך מפני השפעות מכאניות באריזה. נפח האריזה יופחת במקביל.

יישום

אריזות ואקום מתאימות עבורה כל סוגי מוצרי המזון, מוצרי רפואה וכן מוצרי תעשייה וצריכה.

יתרונות

אריזות ואקום יכולות לשמור זמן רב יותר על איכות וטריות מוצרי המזון. הוצאת החמצן מונעת את התרבות המיקרואורגניזמים התלויים בחמצן ומפחיתה את תהליך החמצון.

באריזת מוצרי צריכה ותעשייה המוצר הנארז מוגן מחמצון באמצעות שאיבת האווירה. באמצעות הואקום המוצר יקובע בנוסף לכך באריזה ויוגן כך בנוסף לכך מהשפעות מכאניות. יחד עם זאת יוקטן נפח האריזה.

מכונות אריזה וחומרי אריזה

ניתן לייצר אריזות ואקום במכונות תרמופורמר, במכונות ואקום למגשיות ובמכונות לאריזת שקיות בואקום.