בחר אזור
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Line Control

בקרה והפעלה לכל הקווים

 

MULTIVAC Line Control (MLC) מאפשר הפעלה יעילה במיוחד של קווי MULTIVAC. בזאת נכללים הפעלה כוללת של הקווים, הדלקה, עצירה, ריקון וכן החלפת תכנית. MLC מפשטת משמעותית את ההפעלה, מבטיחה תהליכים בטוחים וניתנים לשכפול ומפחיתה למינימום שגיאות הפעלה פוטנציאליות. היא מציעה את הבסיס לקישור קל של קו למערכות ERP-,MES-,MRP או PPS של הלקוחות שלנו.

MULTIVAC Line Control (MLC) היא פתרון חדשני, המעצב את ההפעלה והתפעול של הקווים באופן מפושט ביותר ויעיל יותר.

הליכי הפעלה החוזרים ל עצמם באופן תדיר כגון הפעלה, הדלקה, עצירה, ריקון והחלפת תכניות הופכים באמצעות MLC לתהליכים המקיפים את כל הקווים, אחידים וניתנים לשכפול.

עובדי ההפעלה נהנים ממסלולי הליכה קצרים יותר באופן משמעותי וכן משלבי הפעלה הניתנים לביצוע קל, מהיר וללא תקלות. התוצאה היא זמינות גבוהה יותר של הקו בכללותו וכן הקטנה של שגיאות הפעלה. MULTIVAC Line Control הוא בנוסף לכך בסיס אידיאלי לשירותים הדיגיטליים האופציונליים כגון אנליזות OEE, באמצעות עיבוד כל נתוני התהליכים הרלוונטיים.

MULTIVAC Line Control מציע את הבסיס לקישור קל של קו למערכות ERP-,MES-,MRP או PPS של הלקוחות שלנו.

 

הפעלת קוניתן לבחור במיקום מרכזי בתכנית קו עבור הקו בכללותו לאחר הפעלת המתג הראשי בכל רכיבי הקו במסוף הפעלה כלשהו (HMI 3). כל רכיב קו מקבל אוטומטית את הצעת התכנית המתאימה, שתאושר ע"י המפעיל לאחר ביצוע כלל הליכי האבזור הדרושים, הידניים.

ניתן לבחור במיקום מרכזי בתכנית קו עבור הקו בכללותו לאחר הפעלת המתג הראשי בכל רכיבי הקו במסוף הפעלה כלשהו (HMI 3). כל רכיב קו מקבל אוטומטית את הצעת התכנית המתאימה, שתאושר ע"י המפעיל לאחר ביצוע כלל הליכי האבזור הדרושים, הידניים.

MULTIVAC Line Control הופך את הפעלת הקווים ליעילה ולבטוחה יותר באופן משמעותי. לא רק היקף הזמן ומסלול ההליכה לטעינת התכניות השונות לכל מכונה מופחתים תוך כדי כך עבור המפעיל. ניהול התכניות לכלל הקווים מבטיח אוטומטית את השימוש בתכנית הנכונה.

רק לאחר שכל מודולי הקו מוכנים לפעולה, מאפשר ה-MLC את תחילת הפעלת הקו. באופן זה יופחתו למינימום אפשרויות פוטנציאליות לתקלות.

 

הפעלת ועצירת הקו

ניתן להפעיל ולעצור בעזרת MLC את הקו בכללותו במיקום מרכזי בכל מסוף הפעלה קיים (HMI 2, HMI 3). בזמן העצירה עובר כל מודול קו באופן אוטומטי למצב "עצור".

MULTIVAC Line Control הופך את הפעלת ועצירת הקווים לתהליך מבוקר וכתוצאה מכך לקל ולמהיר יותר. בזמן זמן דרוש מופחת ומסלולי הליכה קצרים יותר למפעיל מוגדלת זמינות המערכת.

החלפת תכנית לכל הקווים

תכנית הקו הרצויה ניתנת לבחירה בעזרת MLC במיקום מרכזי בכל מסוף הפעלה (HMI 3) קיים. כל רכיב קו מקבל אוטומטית את הצעת התכנית המתאימה, שתאושר ע"י המפעיל לאחר ביצוע כלל הליכי האבזור הדרושים, הידניים.

בנוסף לכך ניתן להציג בבקרה רשימות בדיקה לפעילות אבזור ידניות, המתבצעות ע"י המפעיל ושיש לאשר במסוף ההפעלה.

בעזרת MULTIVAC Line Control הופכת החלפת התכנית בקווים לבטוחה ולמהירה יותר משמעותית. לא רק היקף הזמן ומסלול ההליכה לטעינת התכניות השונות לכל מכונה מופחתים תוך כדי כך עבור המפעיל. במקביל ניתן להבטיח, ששינוי התכנית יתבצע נכון ובכל מכונה.

ניהול התכניות לכל הקווים מבטיח אוטומטית לדוגמה את השימוש בנתוני המוצר הנכונים. בזאת נכללים באופן אפייני גם עימודי הדפסה ונתוני הדפסה נכונים, מקור תקלה קריטי למפעיל בהפעלה היומיומית, העלול לגרום לזמני עבודה מוגדלים או לחזרות.

 

סקירת מצב הקו

סקירת מצב הקו של MLC מזהה וממקמת במהירות ובאמינות את הגורם לעצירות קו לא מתוכננות, הנוצרות לדוגמה כתוצאה מחוסר בחומרים. גם גורמים פוטנציאליים אחרים לתקלות, כגון הפעלת מעגלי הגנה או חיישני בקרה, ניתנים למיקום יעיל בעזרת סקירת מצב הקו.

באמצעות MLC יופשט ויואץ מאוד באופן זה התיקון של תקלות ייצור אפייניות. בזמן זמן עבודה מופחת למפעיל תשופר זמינות הקו ויושגו מטרות הייצור באופן אמין יותר. סטטיסטיקות המכונה המובחנות יוצרות בנוסף לכך בסיס נתונים משופר עבור אנליזות OEE.

 

ריקון הקו


ניתן לרוקן בעזרת MLC את הקו באופן מבוקר בכל זמן ובכל מסוף הפעלה (HMI 3). המוצרים והאריזות המצויים בקו יוצאו מהקו באופן מבוקר. תוך כדי כך הם עוברים את שלבי התהליך שטרם התבצעו. אחר כך עובר מודול הקו באופן אוטומטי למצב "מושלם" והקו מוכן למוצר חדש או להחלפת תכנית כלומר לסיום המשמרת.


MULTIVAC Line Control הופך את ריקון הקווים לתהליך מבוקר וכתוצאה מכך לקל ולאמין במיוחד. פונקצייה זו של MLC תומכת בצד זמני הפעלה מופחתים ומסלולי הליכה קצרים יותר למפעיל בהכנה היעילה במיוחד של החלפת המוצרים. סטטיסטיקות המכונה המובחנות יוצרות בסיס נתונים טוב יותר לאנליזות OEE.

MULTIVAC Line Control

  • התחל/עצור קו
  • ניהול תכניות משולב
  • בקרת קו משולבת
  • מבנה מודולרי מאפשר בנוסף לכך יישומי ספציפיים ללקוח

דוחות משתמש וכתבות מקצועיות

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

RX 4.0 offers maximum process reliability

The medical products and pharmaceutical industries place very great demands on the precision and reproducibility of processes when packing sensitive products - not least because of the new MDR and UDI regulations. The declared aims of both sectors also include improvements in throughput times, production efficiency and…

Loading, removing and converging packs in the smallest space

With the H 052 robot from MULTIVAC, a 2-axis robot can be completely integrated into a thermoforming packaging machine for the first time. This means the space requirement can be reduced significantly. The handling module is capable of being matched flexibly to a wide range of products and finished packs with a weight…

 

צור איתנו קשר