בחר אזור
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

פתרונות הפעלה

אינדיבידואליות באמצעות מודולריות - פתרונות ההפעלה של MULTIVAC.

MULTIVAC מציעה היצע מוצרים רחב המורחב באופן רציף להפעלת מוצרים שונים בתהליך האריזה. המגוון מקיף פתרונות להובלה אוטומטית, לכיוון, הטענה והפרדת מוצרים, אריזות וקרטונים - בביצועים הגבוהים ביותר, בדיוק ובגמישות - וההפעלה האופטימלית בהתאם לדרישות הביצועים האופטימליות.

MULTIVAC מציעה היצע מוצרים רחב המורחב באופן רציף להפעלת מוצרים שונים בתהליך האריזה. הוא מקיף פתרונות להובלה אוטומטית, לכיוון, הטענה והפרדת מוצרים, אריזות וקרטונים. פתרונות ההפעלה של MULTIVAC מגדילים את יעילות התהליך ומבטיחים זרימת מוצרים אופטימלית. הם זמינים בכל דרגות הביצועים וכן בתקני היגיינה שונים. טכנולוגיות שונות והמודולוריות הגדולה ביותר האפשרית מתירות התאמה גמישה לדרישות האינדיבידואליות בהקשר ליישומים ולתפקודים.
פתרונות ההפעלה של MULTIVAC ניתנים לשילוב חלק גם בקווי אריזה קיימים. הם ניתנים להרחבה עבור דרישות חדשות באמצעות תפקודים נוספים.

כמציע פתרונות הוליסטיים בעל מיומנות בולטת בקווים ובאוטומטיזציה במוקד העניין שלנו מצויים לא רק המודולים ושלבי התהליך הבודדים, אלא כל קו האריזה. הביצוע האופטימלי של הפתרון הכולל ליישום המסויים מאפשר את הקטנת זמני התהליך למינימום תוך כדי כמות יישום מקסימלית. הוא תורם להוצאות תפעול נמוכות ולטביעת רגל משופרת של הקו.

השילוב המלא של מערכות הפעלה בבקרת קו הייצור מבטיח תהליך בטוח בעל דיוק ויכולת שכפול מירביים. הוא מהווה גם את הבסיס לתיעוד מושלם וליכולת מעקב ומבטיח את השקיפות הרציפה לאורך שרשרת התהליך כולה. הוא מהווה גם את הבסיס לתיעוד מושלם וליכולת מעקב ומבטיח את השקיפות הרציפה לאורך שרשרת התהליך כולה.

 

 

פתרונות הפעלה

הזנה, הובלה (Converging)

הפרדה (Channelizing)

הורדות

Automation:
3.68 MB PDF

PDF הורדה

 

קוויי ייצור שלמים מיצרן אחד

 


היצע המוצרים של MULTIVAC כולל טכנולוגיות אריזה שונות, מערכות סימון ובקרת איכות וכן פתרונות אוטומטיזציה. היצע המוצרים שלנו מושלם באמצעות רכיבים המצויים לפני תהליך האריזה מתחומי החלוקה למנות, העיבוד וכן טכנולוגיית דברי מאפה. הודות למיומנות המקיפה שלנו בנוגע לקווי הייצור ניתן לשלב את כל המודולים בפתרונות כוללניים. הם מבטיחים בטיחות הפעלה ותהליכים גבוהה וכן יעילות גבוהה.

למדו יותר >