בחר אזור
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

עבודה ב-MULTIVAC

עובדינו הם הנכס היקר ביותר שלנו ואת ההשקעה החשובה ביותר בעתידנו. אנו משקיעים ביחסי עבודה לטווח ארוך ולאווירת עבודה טובה. אנו מעוניינים להציע לעובדינו סביבת עבודה ובה אפשרויות התפתחות מקצועיות מרתקות. אנו משקיעים במיוחד בהכשרתם המקצועית ובהשתלמויות שלהם.

כמוכן אנחנו מציעים לעובדינו מודלים שונים, התומכים בשילוב בין משפחה ומקצוע.

אנחנו מקדמים עובדים מסורים החולקים איתנו את החזון שלנו.

אנחנו מציעים לעובדים שלנו סביבת עבודה בה הם יכולים להתפתח באופן אישי, וכחברה בינלאומית פעילה אנחנו נושאים באחריות במסגרת החברה הגלובלית.

סביבת העבודה שלנו מזמינה את העובדים להשתתף באופן פעיל בהמשך הפיתוח של החברה שלנו וכן בשיפור הרציף של המוצרים שלנו.

רכיבי גלעין הם ערכי החברה שלנו, מקומות עבודה מודרניים, ארגונומיים ובטיחותיים וכן קידום העובדים לפי הצרכים האינדיבידואליים.

הכשרה מקצועית והשתלמויות

הכשרה מקצועית והשתלמויות הם מרכיבים חשובים אצל MULTIVAC. תפיסת כוח האדם המכוונת לטווח ארוך מכוונת לאסטרטגית החברה שלנו וכן לטרנדים החברתיים וכן לשינוי הדמוגרפי, הגיוון, האינדיבידואליזציה, הניידות, הבריאות וההשכלה.

נקודות הכובד של תכניות ההכשרה המקצועית וההשלתמויות שלנו הן בין היתר:

  • הכשרות מקצועיות במרכז ההכשרה והחדשנות של MULTIVAC
  • גישה למודולי למידה מקוונת
  • המשך פיתוח הידע שלנו בתחומים השונים באמצעות מאמן MULTIVAC